Dear artists, people of culture and all others with creative energy!
Youth Cultural Center – Bitola is pleased to announce the Open call for the 17th edition of International Youth Art Festival “Bitola Open City”
The festival will be held from 25–30 JUNE 2018 in Bitola, Macedonia
We invite all artists…all kinds of musicians, drawers, movie makers, photographers, comic artists, handcrafters, alternative dancers, street dancers, street performers, exhibitionists, DJs …
We invite all artists that wish to present their work in Bitola, Macedonia, to meet other cultures, to feel Bitola’s positive and creative energy, to have fun…
INDIVIDUALS and GROUPS !!!
PROFESSIONALS and AMATEURES!!!
*Events will be held on open air, on alternative stages, city squares, coffee bars and on the main street in Bitola.
Deadline for your proposals: APRIL 25, 2018
Important notice:
We will accept cost effective, preferably projects with reasonable budget, flexible and with no major stage equipment requirements, but original in their concept.

volonterskiCentar

Волонтерски Центар

Како национален Волонтерски центар на Македонија (ВЦМ), МКЦ – Битола е основач и координатор на неформалната мрежа со 6 партнерски граѓански организации кои функционираат како волонтерски информативни точки (ВИТ) во Тетово, Кавадарци, Прилеп, Свети Николе, Скопје и Охрид. МКЦ – Битола ја координира размената на волонтери на локално, регионално и меѓународно ниво, едуцира волонтери, нуди консултативни услуги на други субјекти и соработува со други локални и меѓународни организации кои промовираат слични вредности.

повеќе

Тренинг сервис

Во рамките на МКЦ – Битола функционира тренинг сервис преку кој континуирано се релизираат голем број на локални, национални и меѓународни обуки за развој на вештини, знаења и компетенции кај младите луѓе (развивање на меки вештини и вештини за вработливост вработување, проектен и волонтерски менаџмент, младиски лидери, младински активизам, финансиска писменост и др.)

повеќе

treningServis
gragjanskoOpstestvo

Граѓанско Општество

Развој на граѓанското општество преку:

  • Мониторинг на избори,
  • Локални младински иницијативи,
  • Младински УНЕСКО клуб,
  • Претходна правна помош

повеќе

Културна агенда

Континуирани програмски активности за поддршка, развој и промоција на креативните потенцијали од сите свери на уметничкото изразување на младите луѓе.

→ Музичко студио – Континуирана поддршка на млади уметниции кои ја препознаваат музиката како форма на комуникација и изразување. Овој ресурс поддржува создавање и практикување на музиката како уметност на живеење.

повеќе

kulturnaAgenda
bog

Битола Отворен Град

Меѓународниот младински арт фестивал Битола отворен град континуирано се реализира од 2002 година во организација на МКЦ – Битола и претставува смел и стилизиран уметнички израз на голем број млади домашни и меѓународни уметници. Наменет е на сите оние кои имаат изострени вкусови и критериуми за уметнички израз и желба за перцепција и апсорпција на авангардна креација.

Целта на фестивалот е да ги обедини младите уметници со од Европа и да обезбеди простор каде ќе разменат и промовираат свои искуства, ставови и вредности користејќи ја уметноста како алатка. Сам по себе ја промовира Битола како град со цврст културен идентитет, европски дух и простор за интеркултурен дијалог.

повеќе