Партнери

ВМРЕЖУВАЊЕ

МКЦ – Битола е член на Младинската мрежа на југоисточна Европа (South East European Youth Network SEEYN), КООПЕРАТИВА – Регионална платформа за културна соработка и Мрежата на европски дебатни центри “Time to talk”.

МКЦ – Битола е регионална канцеларија на ГА МОСТ, член на младинските платформи Национален младински совет и Сојуз на младински работници, член на Платформата за борба против сиромаштија, Коалицијата Сите за правично судење, локалната Коалиција за борба против трговија со луѓе, Сојузот за развој на образованието за возрасни, Мрежата на овластени здруженија за бесплатна правна помош и на Јадро – Асоцијација на независната културна сцена.

ПАРТНЕРИ И ПОДДРЖУВАЧИ

Цивика мобилитас, Европската комисија, National Endowment for Democracy (NED), Erasmus+, Европската младинска фондација на Советот на Европа, Фондацијата отворено општество Македонија, Американската агенција за развој (УСАИД), Американската амбасада во Скопје, Швајцарската агенција за развој и соработка, Мисија на Светска банка Скопје, The Balkan Trust for Democracy, Швајцарската амбасада во Република Македонија, Фондацијата Фридрих Еберт Македонија, Локалната самоуправа во Битола и други донатори и поддржувачи од бизнис секторот.